لیست فایل‌های درخواست كتاب چه ميشد اگر اثر رندال مونرو

کتاب What If اثر راندال مونرو

قیمت: 49,000 تومان
رده: آموزشی و علمی
تاریخ ثبت: 1403/03/19
توضیحات: کتاب به زبان انگلیسی می باشدکتاب چه می شد اگر؟ نوشته رندال مونرو، پاسخ‌های علمی به سوالات غیر منطقی دارد. این کتاب که برگرفته از محتوای وبسایت او است، به بسیاری از سوالات مختلف با کمک طراحی‌ها و کمیک‌های جذاب او، پاسخ می‌دهد. رندال مونرو در کتاب چه می شد اگر؟ به سوالات...