Please send 1 USDT to the following address:

THsG9ntTT1XjkiYTtq7sMsDoNFfNELHVpY

Hit submit button only after the transaction is confirmed.

برای بهینه سازی در استفاده از API از session استفاده شده است. به همین دلیل به هنگام refresh صفحه، آدرس تغییر پیدا نمی کند. جهت مشاهده آدرس جدید، مرورگرتان را ببندید و دوباره باز کنید.

در صورت واریز موفق پیامی به صورت زیر ظاهر می شود:

payment is successful. Redirect customer to success page

لطفا به آدرس فوق واریز انجام ندهید.

برای استفاده از کد، pdf راهنما همراه کد ارسال خواهد شد. با این وجود آشنایی به برنامه‌نویسی به زبان PHP الزامی است.

بازگشت به صفحه خرید فایل