ازدیاد برداشت نفت برای مخازن نفت سنگین

ازدیاد برداشت برای مخازن نفت سنگین

Introduction to Enhanced Recovery Methods for Heavy Oil and Tar Sands -2016

Heavy Oil and Tar Sand Bitumen

کتاب به زبان انگلیسی می باشد

۵۰٪ هر فروش فایل برای شماست!

اطلاعات بیشتر

مشخصات فایل

قیمت: 3,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2,700 تومان
نوع فرمت: فشرده/آرشیو
اندازه فایل: 5.54MB
تعداد مشاهده: 2376