بروشور آسیب های اجتماعی با قابلیت ویرایش

بروشور با موضوع آسیب های اجتماعی که شامل مقدمه، انواع آسیب های اجتماعی ، فرمایش رهبری در این باره ، پیشنهادات پیشگیری از آسیب های اجتماعی در خانواده و مدارس و نتیجه گیری می باشد. و قابلیت ویراش دارد. فرمت فایل pub و در دو صفحه می باشد.

۵۰٪ هر فروش فایل برای شماست!

اطلاعات بیشتر

مشخصات فایل

قیمت: 10,000 تومان
نوع فرمت: سند
اندازه فایل: 543.5KB
تعداد مشاهده: 2600