راهنمای کاربردی مدلسازی مخزن

Reservoir Modelling A Practical Guide-2018 کتاب مدلسازی مخزن: شامل راهنمای کامل مشخصه سازی مخزن، مدلسازی استاتیک، مدلسازی زمین شناسی، پتروفیزیکی مدلسازی مخازن نفت و گاز. کتاب به زبان انگلیسی می باشد

۵۰٪ هر فروش فایل برای شماست!

اطلاعات بیشتر

مشخصات فایل

قیمت: 3,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2,700 تومان
نوع فرمت: سند
اندازه فایل: 6.69MB
تعداد مشاهده: 2352