شبیه سازی مخازن کاربردی

کتاب شبیه سازی مخازن کاربردی- اترکین

شبیه سازی مخازن نفت و گاز

-Basic Applied Reservoir Simulation (2001)

-----------------------


• Basic reservoir-engineering concepts and reservoir-fluid and –rock properties 

• Basic mathematical concepts 

• Formulation of basic equations for single-phase flow 

• Finite-difference approximation to linear-flow equations 

• Well representation 

• Solution of linear difference equations 

• Numerical solution of single-phase-flow equations 

• Multiphase-flow simulation in petroleum reservoirs 

• Practical aspects of reservoir simulation 

• Relationships between numerical reservoir simulation and classical reservoir engineering approaches

۵۰٪ هر فروش فایل برای شماست!

اطلاعات بیشتر

مشخصات فایل

قیمت: 3,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2,700 تومان
نوع فرمت: فشرده/آرشیو
اندازه فایل: 24.31MB
تعداد مشاهده: 2487