تجربه شکست های من در بازار فارکس

مقدمه: اکثر افرادی که می شناسم و احتمالا شما هم می شناسید فقط در مورد موفقیت هایشان صحبت می کنند…